Kui ostate Yokohama rehvid ja liitute rehvide laiendatud garantii programmiga, saate 15-päevase rahulolugarantii, tavapärase 2-aastase kaitse tootmisvigade eest ja 6-kuulise kaitse mehaaniliste kahjustuste eest.

6-kuune kaitse mehaaniliste kahjustuste eest

Kui rehv saab kasutamisel väliste tingimuste tõttu kahjustada (torke, rebenemise või deformeerumise tõttu) ja kahjustus ei ole seotud tootmisveaga, vahetatakse rehv tasuta välja uue analoogse rehvi vastu. Kui vahetamine ei ole võimalik, hüvitatakse kasutajale rehvi ostuhind. Kui rehvi saab parandada nii, et selle kasutusomadused ei kao, loetakse sellist kahjustust kasutaja omavastutuseks. See tähendab, et remondi eest tasutakse rehvide laiendatud garantii raames.

15-päevane rahulolugarantii

Kui kasutaja leiab, et rehvid ei vasta tema ootustele (ei ole heade sõiduomadustega või muud olulised omadused on puudulikud), on tal õigus vahetada need (nelja rehvi komplekt) välja samaväärsete tehniliste andmetega rehvide vastu. Teeninduskulud ja rehvide hinnavahe katab kasutaja.

2-aastane kaitse tootmisvigade eest

Tootmisvea tuvastamisel vahetatakse rehv välja või makstakse selle eest hüvitist. Tootmisvigade garantii korral kehtivad kõik üldkehtivad garantiitingimused.

Laiendatud garantiid ei paku kõik konkreetse kaubamärgi edasimüüjad. Laiendatud garantii saadavuse kohta küsige müügikohtades müüjatelt.

Lisateave rehvid-garantii.ee